Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24 Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Położenie Geograficzne - Dla turysty - Miasto i Gmina Krajenka.

 

Pobierz PDF

Położenie Geograficzne

 

Mapa gminy Krajenka

Gmina i Miasto Krajenka, jednostka samorządu terytorialnego o statucie miejsko - wiejskim, położona jest administracyjnie w północnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie złotowskim.

Od północy i północnego-wschodu gmina graniczy z Gminą Złotów, od południowego - wschodu z Miastem i Gminą Wysoka, od południa z Gminą Kaczory i Miastem Piła, od zachodu z Gminą Szydłowo, natomiast od północnego-zachodu z Gminą Tarnówka.

W stosunku do województwa wielkopolskiego gmina obejmuje 0,64% powierzchni ogólnej województwa, natomiast w stosunku do powiatu złotowskiego 11,5% jego powierzchni ogólnej (gmina jest czwartą co do wielkości w powiecie. Pod względem zajmowanej powierzchni stanowi 0,06% terytorium kraju). Całkowity obszar gminy wynosi 19 179 ha i zamieszkuje go łącznie 7 466 mieszkańców.

Pod względem administracyjnym gminą tworzy 16 miejscowości stanowiących jednocześnie sołectwa. Są to:

 • Augustowo,
 • Barankowo,
 • Czajcze,
 • Dolnik,
 • Czajcze-Leśnik,
 • Głubczyn,
 • Łońsko,
 • Krajenka
 • Krajenka-Wybudowanie
 • Maryniec,
 • Paruszka,
 • Podróżna,
 • Pogórze,
 • Skórka,
 • Śmiardowo Krajeńskie,
 • Tarnówczyn,
 • Wąsoszki,
 • Żeleźnica

Głównym centrum gminy i siedzibą jej samorządu jest miasto Krajenka położone w centralnej części gminy, 8 kilometrów od Miasta Złotów (siedziby powiatu) oraz 23 kilometry od miasta Piła, dawnej siedziby władz wojewódzkich, a obecnie siedziby sąsiedniego powiatu.

Gmina i Miasto Krajenka należy do związku gmin "Krajny", powołanego w 1991 roku, w celu współpracy na płaszczyznach: ochrony środowiska, kultury i turystyki, ochrony przeciwpożarowej, zaopatrzenia w wodę, ochrony zdrowia i promocji regionu.

Pod względem użytkowania terenu gmina ma charakter rolniczy. Zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Złotowie użytki rolne zajmują 47 % ogólnej powierzchni gminy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ewidencji użytkowania gruntów na terenie gminy wnioskujemy, iż znaczną część obszaru gminy tj. 47% zajmują użytki rolne, podobnie kształtuje się udział gruntów leśnych w powierzchni całkowitej gminy - 47,7%. Pozostałą część, czyli około 5% stanowią obszary zurbanizowane, grunty pod wodami, użytki ekologiczne i nieużytki.

Pod względem zurbazanizowania przewyższa obszar miasta Krajenka, na co zdecydowany wpływ ma struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka rozgranicza następującą strukturę funkcjonalną obszaru gminy:

 1. Obszar północny z ośrodkiem administracyjno-usługowym miasta Krajenki;
 2. Obszar środkowy - zespół wsi podstawowych Głubczyn i Podróżna, o funkcji rolniczej;
 3. Obszar południowy - obszar funkcjonalny wsi Skórka bśdący jednocześnie strefą podmiejską miasta Piły.

W stosunku do województwa wielkopolskiego gmina obejmuje 0,22% ludności ogółem, natomiast w stosunku do powiatu złotowskiego 10,6% jego ludności.

Łącznie omawiany obszar zamieszkuje 7 466 mieszkańców, z czego 51%, tj. 3 804 osoby mieszkają w granicach administracyjnych miasta Krajenka. średnie zagęszczenie ludności w gminie wynosi 38,9 mieszkańca/km2. Sieć osiedleńcza Gminy i Miasta Krajenka wskazuje na zdecydowaną koncentrację ludności w ośrodku miejskim Krajenki. Związane jest to zarówno z położeniem miasta na trasie komunikacyjnej pomiędzy Piłą a Złotowem, a także z funkcją miasta jako siedziby gminy i koncentracją większych podmiotów usługowych (sklepy, bank, poczta, szkoły, urząd, przychodnia i inne).

Największym sołectwem pod względem zamieszkałej ludności i zajmowanej powierzchni jest Skórka. W ostatnich pięciu rozpatrywanych latach struktura demograficzna ludności w miejscowości Skórka wykazała największe tendencje rozwojowe spośród wszystkich miejscowości gminy.

Mapa gminy Krajenka

herb (4 kB)
Dane kontaktowe

Urząd Gminy i Miasta Krajenka
ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka
Tel. 67 2639204
E-mail: gmina@krajenka.pl

Godziny pracy

Pn. do Pt. 7.30 do 15.30

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij