Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24 Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Referat Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Spis referatów - Kontakt - Miasto i Gmina Krajenka.

 

Pobierz PDF

Referat Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

 

Do zadań referatu gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i ochrony środowiska w szczególności należy:

 1. współpraca z Komunalnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Krajence w zakresie poprawy estetyki miasta oraz utrzymania porządku w miejscach publicznych,
 2. wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług komunalnych,
 3. przedstawianie propozycji w zakresie ustalania stawek czynszów, współpraca w tym zakresie z Komunalnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Krajence,
 4. nadzór nad prawidłowością działania oświetlenia miejsc publicznych i dróg,
 5. nadzorowanie realizacji "Strategii Rozwoju Gminy", proponowanie zmian w jej treści,
 6. przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 7. współpraca ze stowarzyszeniami i związkami międzygminnymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury komunalnej,
 8. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. koordynacja i obsługa działań związanych z uzgadnianiem projektów planów oraz wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 10. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
 11. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 12. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
 13. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 14. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 15. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 16. wydawanie zaświadczeń o przeznaczaniu gruntów,
 17. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 18. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
 19. zarządzanie drogami,
 20. nadzór nad budową, modernizacją i remontem dróg,
 21. określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 22. koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
 23. prowadzenie spraw dotyczących utrzymywania porządku i czystości na terenie Gminy oraz utrzymania zieleńców na terenie miasta,
 24. nadzór nad gospodarką odpadami stałymi oraz ściekami bytowymi,
  1. prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i gleby, lasów przed zanieczyszczeniami, odpadami oraz ochrony powietrza atmosferycznego,
  2. prowadzenie spraw dotyczących wprowadzenia form ochrony przyrody dla chronionego krajobrazu, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, pomników przyrody, użytków ekologicznych, jeśli Wojewoda nie ustanowił tych form,
  3. prowadzenie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i innych ustaw w tym zakresie między innymi dotyczących przygotowania projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
  4. prowadzenie i aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych,
  5. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest,
  6. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem energetycznym gminy,
  7. wraz z referatem oświaty, rozwoju lokalnego, kultury sportu i turystyki przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej, opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Gminy i nadzór nad ich realizacją,
  8. nadzorowanie inwestycji realizowanych przez Urząd oraz gminne jednostki organizacyjne,
  9. prowadzenie spraw z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
   1. organizowanie i dokonywanie zamówień,
   2. prowadzenie dokumentacji przetargowej,
   3. obsługa techniczna komisji przetargowych;
 25. sprawy dotyczące geologii na terenie miasta i gminy.
herb (4 kB)
Dane kontaktowe

Urząd Gminy i Miasta Krajenka
ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka
Tel. 67 2639204
E-mail: gmina@krajenka.pl

Godziny pracy

Pn. do Pt. 7.30 do 15.30

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij